COPA CATALANA INTERNACIONAL (Barcelona – Montjuïc – 28/9/2014)

Quan un pensa en Barcelona, no ho associa a competicions de BTT. Però la muntanya de Montjuïc dona per això i més. Vaig buscar un espai on fotografiar, ciclistes, el Palau Nacional, l’Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi i la Torre de Telefónica a l’hora. Estava lluny de la zona de sortida i arribada, però van valdre la pena les corregudes per a ser a tot arreu. La competició la va guanyar Anna Villar, i Francesc Guerra. Era l’última del Circuit de la Copa Catalana Internacional de BTT, els guanyadors d’aquesta finalment van ser Anna Villar i Ismael Ventura.